Hotărârea nr. 191/1998

HOTĂRÂRE privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.69 din 25 iulie 1994

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

nr.69 din 25 iulie 1994

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere faptul că R.A.T.C.Iaşi nu a finalizat prevederile H.C.L.nr.69/1994 privind încheierea contractului de concesionare pentru suprafeţele de teren;

            Având în vedere că la ora actuală terenul este folosit fără forme legale de către S.C.Compiaţa Iaşi;

            Având în vedere că terenul în suprafaţă de 29800 mp. din str.Cicoarei aparţine de domeniul public;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă art.1 din H.C.L.nr.69/1994 în sensul că terenul revine în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei de Patrimoniu.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.191

din 26 octombrie 1998