Hotărârea nr. 190/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea autorizării agenţilor economici ce funcţionează pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea autorizării agenţilor economici ce funcţionează pe raza municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Biroului Autorizarea Activităţii Private;

            Având în vedere prevederile Legii nr.27/1994, privind taxele şi impozitele locale, ale Legii nr.69/1991, art.20 lit.j, art.44 lit.ţ şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.3/1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Pe raza municipiului Iaşi se eliberează autorizaţii de funcţionare, precum şi viza anuală a acestora pentru activităţile desfăşurate de agenţii economici.

            Art.2 Autorizaţiile de funcţionare şi viza anuală a acestora se eliberează pe baza următoarelor acte: cerere, certificat de înmatriculare şi actul de deţinere a  spaţiului.

            Art.3 Autorizaţiile de funcţionare, eliberate de Primarul Municipiului Iaşi, în conformitate cu prevederile art.44 lit.ţ din Legea nr.69/1991, sunt supuse unor taxe a căror cuantum este stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.190

din 26 octombrie 1998