Hotărârea nr. 189/1998

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 privind normele de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 privind normele de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că unele persoane fizice şi juridice de pe raza municipiului Iaşi, refuză în mod sistematic să plătească contravaloarea ridicării gunoiului de către Direcţia de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că pentru evitarea apariţiei epidemiilor, D.A.D.P., efectuează acest serviciu anticipat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.32/1968 - lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în sumă de 1 milion de lei, neachitarea în termen de o lună de la data ridicării gunoiului, a contravalorii serviciului prestat de către Direcţia de Administrare a Domeniului Public. Amenda se va aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice (administratorii asociaţiilor de locatari).

            Art.2 Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către primarul municipiului Iaşi sau împuterniciţii acestuia.

            Art.3 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 se completează şi va fi numerotată în mod corespunzător.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice şi Direcţiei de Administrare a Domeniului Public pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.189

din 26 octombrie 1998