Hotărârea nr. 188/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Ranforsare sistem rutier şi covoare bituminoase DN 28 şos.Păcurari km.68+250 km. 70+050" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Ranforsare sistem rutier şi covoare bituminoase DN 28 şos.Păcurari, km.68+250 km. 70+050”

municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.72/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivuluiRanforsare sistem rutier şi covoare bituminoase DN 28 şos.Păcurari km 68+250 km. 70+050”, municipiul Iaşi.

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se va face din Fondul Special al Drumurilor Publice - Legea nr.118/1996 conform programului aprobat de Ministerul Transporturilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, cu excepţia anexei, prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Petru Focşa                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.188

din 26 octombrie 1998