Hotărârea nr. 187/1998

HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi să sesizeze organele abilitate de lege pentru efectuarea unui control comun privind verificarea activităţii REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI având în vedere sesizările apărute în presă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea domnului conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi să sesizeze organele abilitate de lege pentru efectuarea unui control comun privind verificarea activităţii REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI

având în vedere sesizările apărute în presă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică;

            Având în vedere prevederile art.20 lit.j şi l din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se mandatează domnul conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi sesizeze organele abilitate de lege pentru efectuarea unui control comun privind verificarea activităţii REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI, având în vedere sesizările apărute în presă.

            Art.2 Rezultatul va fi prezentat în Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.187

din 26 octombrie 1998