Hotărârea nr. 186/1998

HOTĂRÂRE privind reţinerea unui comision de 5% din taxa pentru sportul de performanţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reţinerea unui comision de 5% din taxa pentru sportul de performanţă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere ca pentru strângerea taxei pentru sportul de performanţă, este necesar constituirea unei sume necesare plăţii persoanelor care contribuie, la strângerea acesteia;

            In conformitate cu art.20 lit.n, o şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 


            Art.1
Se aprobă reţinerea unui comision de 5%din taxa pentru sportul de performanţă - comision din care se va plăti pe bază de contract de prestări servicii - persoanele care contribuie la strângerea acestei taxe.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.186

din 26 octombrie 1998