Hotărârea nr. 185/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea sumelor acordate pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea sumelor acordate pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.135/17.08.1998 privind aprobarea alocării unei sume de până la 300.000.000 lei pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie precară, din conturile extrabugetare ale Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.44 din 30 aprilie 1998, privind aprobarea colaborării dintre Goteborg şi Iaşi pentru crearea unui proiect pilot de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară;

            In temeiul prevederilor art.20 lit.r şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată şi modificată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică cuantumul sumelor acordate mamelor cu titlu de asistenţă financiară prenatală şi postnatală.

            Art.2 Suma acordată pentru asistenţa financiară prenatală se modifică de la 200.000 lei lunar la 300.000 lei lunar, iar pentru asistenţă financiară postnatală de la 300.000 lei lunar la 400.000 lei lunar.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia economică şi Serviciul de autoritate tutelară.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.185

din 26 octombrie 1998