Hotărârea nr. 182/1998

HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului de posturi de la Serviciul de Stare Civilă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi de la Serviciul de Stare Civilă

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul emis de Serviciul de Stare Civilă;

            Având în vedere art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se suplimentează numărul de posturi de la Serviciul de Stare Civilă cu două posturi de consilieri juridici.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Biroului Personal - Salarizare pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Petru Focşa                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.182

din 26 octombrie 1998