Hotărârea nr. 18/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării componenţei comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării studiului de fezabilitate "Pasaj Centru Civic - Cartier Tătăraşi" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării componenţei comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării studiului de fezabilitate “Pasaj Centru Civic - Cartier Tătăraşi” municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.G.nr.706/7.11.1997 anexă la H.G.nr.727/1993 pentru aprobarea “Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea componenţei comisei dde licitaţie prin înlocuirea reprezentantului M.C.T. cu domnul arh.Mircea Grigorovschi.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

    Constantin Asandi                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.18

din 16 februarie 1998