Hotărârea nr. 179/1998

HOTĂRÂRE privind iniţierea acţiunii de participare a populaţiei municipiului la construirea ATENEULUI TATARASI sub lozinca "DATI UN LEU PENTRU ATENEU"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind iniţierea acţiunii de participare a populaţiei municipiului la construirea ATENEULUI TATARASI sub lozinca “DATI UN LEU PENTRU ATENEU

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că fondurile alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli sunt insufieciente;

            Având în vedere Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală - art.90;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă iniţierea acţiunii de participare a populaţiei şi a unităţilor economice din municipiul Iaşi pentru colectare de fonduri necesare construirii ATENEULUI TATARASI.

            Art.2 Se aprobă înfiinţarea unui cont extrabugetar pentru depozitarea fondurilor rezultate din donaţiile populaţiei conform art.1.

            Art.3 Pentru susţinerea acţiunii de participare a populaţiei la construirea “ATENEULUI TATARASI” prin donaţii de fonduri - se va utiliza aceiaşi lozincă folosită în perioada 1918 - 1920 de construire a primului Ateneu Popular din ţară - respectiv “DATI UN LEU PENTRU ATENEU”.

            Art.4 Pentru coordonarea acţiunii din cuprinsul prezentei hotărâri se numeşte colectivul următor :

1. Conf.dr.Constantin Simirad               - Primarul Municipiului Iaşi

2. Ec.Vasile Dumitriu                            - Viceprimarul Municipiului Iaşi

3. Prof.dr.ing.Stefan Ungureanu                        - Viceprimarul Municipiului Iaşi

4. Ing.Radu Onofrei                                          - Director - Direcţia Tehnică

5. Ing.Adriana Bulbaşa                                     - Sef Birou Investiţii

6. Ec.Georgeta Gâlcă                                       - Director - Direcţia Economică

7. Antimir Daşu                                                - Consilier Municipal

8. Liviu Buruiană                                               - Consilier Municipal

9. Virgiliu Toma                                                - Consilier Municipal

10. Aurel Crudu                                               - Consilier Municipal

11.                                                                   -

            Art.5 Atribuţiunile colectivului numit prin art.4 sunt cuprinse în anexa nr.1 - ce face parte integrantă din această hotărâre.

            Art.6 Prezenta hotârâre va intra în vigoare începând cu data publicării.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

                         Petru Focşa                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.179

din 26 octombrie 1998

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                        la Hotărârea nr.179 din 26 octombrie 1998

 

 

 

 

ATRIBUTIUNILE

colectivului de coordonare a acţiunii de strângere a fondurilor necesare pentru construirea “ATENEULUI TATARASI” sub lozinca “DATI UN LEU PENTRU ATENEU

 

 

 

1. Deschiderea la BRD - Sucursala Iaşi a unui cont extrabugetar pentru colectarea sumelor provenite din contribuţia populaţiei municipiului Iaşi şi a unităţilor economice.

 

2. Aducerea la cunoştinţa populaţiei şi a unităţilor economice despre scopul şi necesitatea acţiunii, folosindu-se toate mijloacele de informare a populaţiei, presa, radioul şi televiziunea locală.

 

3. Iniţierea de apeluri scrise către unităţile economice, instituţiile public şi personalităţile marcante ale municipiului Iaşi pentru susţinerea materială a acţiunii şi creerea unei opinii favorabile acestei acţiuni.

 

4. Informarea perioadică a populaţiei municipiului prin mijloacele de informare cunoscute asupra sumelor colectate periodic şi popularizarea contribuabililor precum şi modul de folosire a acestor sume.

 

5. Inscrierea în cartea de onoare a “ATENEULUI TATARASI” a tuturor contribuabililor, cartea rezervându-şi primele pagini numelor acestora.