Hotărârea nr. 177/1998

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" membrilor CVARTETULUI VOCES domnilor Bujor Prelipcean Anton Diaconu Constantin Stanciu Dan Prelipcean

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” membrilor CVARTETULUI VOCES, domnilor Bujor Prelipcean, Anton Diaconu, Constantin Stanciu, Dan Prelipcean

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate privind activitatea CVARTETULUI VOCES;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală - art.20 lit.u;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1998 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC : Se acordă titlul de “CETATEAN DE ONOAREmembrilor CVARTETULUI VOCES, astfel :

- Bujor Prelipcean - Vioara I

- Anton Diaconu - Vioara II

- Constantin Stanciu - Violă

- Dan Prelipcean - Violoncel

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Petru Focşa                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Nr.177

din 26 octombrie 1998