Hotărârea nr. 175/1998

HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei comisiilor de negociere a preţului spaţiilor comerciale

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenţei comisiilor de negociere a preţului spaţiilor comerciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.505 /1998, hotărâre privind transmiterea unor spaţii comerciale aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome către actualii deţinători şi a Normelor metodologice de aplicare a hotărârii;

            În conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

           

 

            Art.1 Se constituie comisiile de negociere a preţului spaţiilor comerciale proprietate de stat către actualii beneficiari ai contractelor de închiriere sau asociere.

           

Comisia nr.1

1.                               Prof. Dr. ing. Ungureanu Ştefan                   - viceprimar municipiul Iaşi

2.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

3.                               Asandi Constantin                                       - consilier municipal

4.                               Brezuleanu Dan                                          - consilier municipal

5.                               Brumaru Emil                                              - consilier municipal

 

Comisia nr.2

1.                               Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                       - viceprimar municipiul Iaşi

1.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

2.                               Buruiană Liviu                                             - consilier municipal

3.                               Carapanu George                                        - consilier municipal

4.                              Cantemir Lorin                                           - consilier municipal

 

Comisia nr.3

            1.         Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                             - viceprimar municipiul Iaş

            2.         Giubernea Mihai                                                - director DAFIS          

            3.         Ciobanu Romeo                                     - consilier municipal

4.         Candurache Valeriu                                           - consilier municipal      

5.         Damian Stefan                                                  - consilier municipal

 

Comisia nr.4

1.                               Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                       - viceprimar municipiul Iaşi

2.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

3.                               Crudu Aurel                                                - consilier municipal      

4.                               Kaiserman Pincu                                         - consilier municipal

5.                               Daşu Antimir                                              - consilier municipal

 

Comisia nr.5

1.                               Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                       - viceprimar municipiul Iaşi

2.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

3.                               Focşa Petru                                                            - consilier municipal

4.                               Lungu Gheorghe                                          - consilier municipal      

5.                               Toma Virgiliu                                              - consilier municipal

 

Comisia nr.6

1.                               Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                       - viceprimar municipiul Iaşi

2.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

3.                               Mititiuc Mihai                                              - consilier municipal

4.                               Olteanu Romeo                                           - consilier municipal

5.                               Munteanu Vasile                                         - consilier municipal

 

Comisia nr.7

1.                               Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                       - viceprimar municipiul Iaşi

2.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

3.                               Neculau Constantin                                     - consilier municipal

4.                               Petcu Petru                                                 - consilier municipal

5.                               Roman Edmond                                           - consilier municipal

 

 

Comisia nr.8

1.                               Prof.dr.ing.Ştefan Ungureanu                       - viceprimar municipiul Iaşi

2.                               Giubernea Mihai                                          - director DAFIS

3.                               Scripcariu Petru                                          - consilier municipal

4.                               Costin George                                             - consilier municipal

5.                               Vârgă Robert                                              - consilier municipal

 

Art.2. Secretarul Municipiului Iaşi va fi secretarul comisiilor  - fără drept de vot.

Art.3 La şedinţele de negociere, vor putea participa în calitate de observatori - fără drept de vot, reprezentanţi din partea Direcţiei de Finanţe

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Secretarului Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

            Aurel Crudu                                        Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.175

din 28 septembrie 1998