Hotărârea nr. 174/1998

HOTĂRÂRE privind ratificarea contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu S.C. "FIVE ANCHORS GROUP" S.R.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind ratificarea contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu S.C.”FIVE ANCHORS GROUP”S.R.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii nr.102 din 15 iunie 1998;

            Având în vedere contractul de asociere încheiat în conformitate cu prevederile acestei hotărâri;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

            HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se ratifică contractul de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.”FIVE ANCHORS GROUP”SRL cu următoarele amendamente:

            1. La Capitolul II - Obiectul contractului - art.1 -

            Se va diminua suprafaţa de 17459 mp. cu suprafaţa corespunzătoare celor 15 beneficiari ai contractelor de asociere constituiţi în Asociaţia de Proprietari Decebal,  care vor executa locuinţele pe cheltuială proprie.

            Aceste parcele vor fi grupate în una-două zone distincte.

            2. Se vor minimaliza lucrările ce compun infrastuctura şi anume: străzi, instalaţii de apă şi canalizare, instalaţii electrice, telefoane - termoficare etc.

            3. Durata contractului - art.2 -

            Contractul de asociere este valabil pe durata execuţiei lucrării dar nu mai mult de 7 ani.

            Art.2 Se modifică suprafaţa de teren adusă în asociere de Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu suprafeţele a 15 parcele de teren suprafeţe care vor fi comasate.

            Beneficiarii suprafeţelor scăzute sunt titulari ai contractelor de concesionare care au obţinut autorizaţie sau certificate de urbanism şi care fac parte din Asociaţia de Proprietari Decebal.

            Aceştia îşi pot construi pe aceste terenuri imobile cu respectarea PUZ şi în regie proprie.

            Art.3 Prevederile prezentei hotărâri şi a Hotărârii nr.102 din 15 iunie 1998 fac parte integrantă din contractul de asociere.

                                                                    

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.174

din 28 septembrie 1998