Hotărârea nr. 173/1998

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere proiectul Legii nr.109/1998, a Legii nr.72/1996 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile Decretului nr.151/1975, a Legii nr.27/1994 şi a O.G.nr.61/1998 privind activităţile autofinanţate;

            Având în vedere adresele D.G.F.P.S.nr.48925/22.09.1998 şi nr.436/09.09.1998;

            Având în vedere adresa Direcţiei Tehnice nr.49124/23.09.1998;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 la venituri în sumă de 143.349.305 mii şi la cheltuieli în sumă de 143.349.305 mii lei.

            Anexa 1 face parte integrală la prezenta hotărâre.

            Art.2 Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 1998, la venituri în sumă de 26.826.668 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 26.826.668 mii lei.

            Anexele 2 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi şi Direcţiei Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.173

din 28 septembrie 1998