Hotărârea nr. 167/1998

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.209/1997 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.209/1997

 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.57 din Ordonanţa de Urgenţă nr.61/31 august 1997 care modifică prevederile Legii nr.27/1997 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Corpul Gardienilor Publici;

            Având în vedere prevederile art.20 litera “ţ” din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Sustragerea sau refuzul plăţii taxelor de parcare sau de acces în cimitire, târgul de maşini şi cherestea constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 150.000 lei.

            Art.2 Exercitarea actelor de comerţ de către persoanele fizice sau juridice specifice pieţelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor de maşini şi cherestea, în afara locurilor special amenajate şi autorizate în acest sens, cu vădită intenţie de a se sustrage plăţii taxelor legale - constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 250.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.32/1968 - lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

            Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la îndeplinire de Corpul Gardienilor Publici şi Direcţia de Patrimoniu.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Nr.167

din 28 septembrie 1998