Hotărârea nr. 166/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la programul de transport al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la programul de transport al

Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport urban şi preurban de persoane din municipiul Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.U.nr.19/1997 privind transporturile, O.G.U.nr.44/1997 privind transporturile rutiere, Ordinul nr.597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.68/1991 privind administraţia publică şi H.C.L. nr.98/1997 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi şi Normele metodologice nr.46260/20.12.1994 privind organizarea funcţionării activităţii de transport urban, în comun, de călători, începând cu anul 1994;

            In temeiul art.46 din O.G.nr.44/1997 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă Caietul de Sarcini privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate a mijloacelor de transport în comun (tramvaie, troleibuze, autobuze şi maxi - taxi) pe teritoriul municipiului Iaşi şi comunele suburbane, anexă la prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Consiliului de Administraţie a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.166

din 28 septembrie 1998