Hotărârea nr. 164/1998

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea H.C.L.30/1997 cu privire la activitatea de publicitate şi reclamă pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea şi modificarea H.C.L.30/1997 cu privire la activitatea de publicitate şi reclamă pe raza municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994 privind taxele şi impozitele locale;

            In conformitate cu O.G.nr.61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 şi Ordonanţa de Urgenţă nr.84/1997;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Unităţile comerciale cu capital de stat sau particular, persoanele juridice şi firmele specializate în domeniile activităţilor de publicitate şi reclamă sunt obligate să-şi inscripţioneze panourile şi firmele luminoase cu numărul autorizaţiei de construire.

            Art.2 Unităţile comerciale cu capital de stat sau particular şi persoanele juridice de regulă să-şi monteze firme luminoase la locul exercitării activităţii pentru care îşi vor scoate autorizaţia de construire.

            Art.3 Art.8, Art.9 şi Art.10 din H.C.L.30/1997 se modifică astfel:

“Contribuabilii care solicită efectuarea serviciului de reclamă şi publicitate pe panouri exterioare, mijloace de transport şi afişaj public, pentru ţigări, produse din tutun şi băuturi alcoolice, exceptând berea sub 12% alcool, pe bază de contract scris, sunt obligaţi să plătească la bugetul local o taxă de 20% din valoarea contractului”.

            Art.4 Taxele pentru reclamă şi publicitate sunt cele specificate în H.C.L.3/26.01.1998, anexa 2.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Serviciului  de Urbanism.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.164

din 28 septembrie 1998