Hotărârea nr. 160/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna iunie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna iunie 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a H.C.L.nr.58 din 31.03.1997;

            Având în vedere decontul prezentat de R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.42984 din 31.07.1998 privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei din 31.01.1998 de modificare a preţurilor începând cu luna februarie 1998;

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna iunie 1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor pentru luna iunie 1998 în sumă de 170.676.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna iunie 1998, în sumă de 4.023.600 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, R.A.T.C. şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.160

din 28 septembrie 1998