Hotărârea nr. 156/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.153 din 18 august 1997 cu privire la aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna aprilie şi mai 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.153 din 18 august 1997 cu privire la aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna aprilie şi mai 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.179/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.58 din 31.03.1997;

            Având în vedere textul anexat în copie al stenogramei şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere textul propus, anexat în copie pentru Hotărârea nr.153/18 august 1997 de către secretariatul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind verificarea deconturilor prezentate de RATC Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se rectifică art.nr.3 din Hotărârea nr.153/18 august 1997, care va avea următorul conţinut:

“Art.3 - Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru biletele gratuite eliberate pensionarilor, pentru luna aprilie 1997 în sumă de 73.024.000 lei şi pentru luna mai în sumă de 76.320.000 lei”

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.156

din 28 septembrie 1998