Hotărârea nr. 150/1998

HOTĂRÂRE privind respingerea cererii formulată de Complexul Naţional Muzeal Moldova de atribuire gratuită a ruinelor "Materna"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea cererii formulată de Complexul Naţional Muzeal Moldova de atribuire gratuită a ruinelor “Materna”

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Complexului Naţional Muzeal “Moldova” înregistrată sub nr.35573/1998, prin care se solicită transmiterea în folosinţă gratuită a ruinelor “Materna”;

            Având în vedere că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi din data de 28 septembrie 1998, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar aprobării;

            In temeiul prevederilor art.28 şi 86 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge cererea formulată de Complexul Naţional Muzeal Moldova de atribuire gratuită a ruinelorMaterna”.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Complexului Naţional Muzeal Moldova.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.150

din 28 septembrie 1998