Hotărârea nr. 148/1998

HOTĂRÂRE privind dreptul de montare a apometrelor pe raza municipiului Iaşi de către persoane fizice şi juridice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind dreptul de montare a apometrelor pe raza municipiului Iaşi,

de către persoane fizice şi juridice

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind dreptul de montare a apometrelor de către persoane fizice şi juridice;

            Având în vedere prevederile art.20, litera l şi art.28 din Legea nr.69/1991, modificată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se recunoaşte dreptul de montare a apometrelor în imobile, persoanelor fizice şi juridice, cu pregătire corespunzătoare, condiţionat de avizul metrologic al aparatele ce se montează.

            Se obligă asociaţiile de locatari să recunoască respectivele apometre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi pucliată şi va intra în vigoare la 20 (douăzeci) de zile de la data adoptării.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Aurel Crudu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.148

din 28 septembrie 1998