Hotărârea nr. 141/1998

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30 milioane lei din fondul de rezervă al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea unor acţiuni iniţiate de Consiliul Local şi pentru dotări ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30 milioane lei din fondul de rezervă al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, pentru finanţarea unor acţiuni iniţiate de Consiliul Local şi pentru dotări ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing.Liviu Buruiană;

            Avănd în vedere art.54 din “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi”R-1997;

            In temeiul art.28 al.5 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

Hotărăşte:

 

            Art.1 Se va asigura finanţarea unor acţiuni prevăzute în hotărâri adoptate anterior de Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu suma de 23 milioane lei, din bugetul local cap.”Fonduri de rezervă”, după cum urmează:

1a. Pentru premierea căştigătorilor concursuluiCel mai frumos balcon din Iaşi

( a se vedea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.65 din 14.05.1998) se alocă suma de 4.700.000 lei.

1b.Pentru executarea diplomelor câştigătorilor concursuluiCel mai frumos balcon” - 300.000 lei.

1c. Pentru cheltuieli privind reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la manifestări oficiale ( a se vedea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.66 din 14.05.1998 ) se alocă suma de 3.000.000 lei.

1d. Pentru premierea câştigătorilor concursului privind înfiinţarea Cărţii de merit civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi( a se vedea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.107/28.10.1996) se alocă suma de 2.800.000 lei.

1e. Pentru premierea câştigătorilor concursului de design ambiental privind Sala de festivităţi a Primăriei Iaşi (a se vedea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.143/02.12.1996) se alocă suma de 4.800.000 lei.

1f. Pentru cheltuieli legate de înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiei Consiliilor Locale ale Municipiilor din Romănia (a se vedea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.193/24.11.1997) se alocă suma de 7.200.000 lei.

            Art.2 Se alocă suma de 7.000.000 lei din “Fondul de rezervă” al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, pentru dotări cu tehnică de calcul a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.3 Se completează sau se modifică următoarele articole din hotărârile menţionate la art.1, după cum urmează:

3a. La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. din 65 din 14.05.1998, art.9 se completează prima parte, stabilindu-se formularea : “suma necesară premierilor (4,7 milioane lei pentru anul 1998) va fi prevăzută în bugetul local, la capitolul “Fonduri de rezervă”.

3b. La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.66 din 14.05.1998, art.3 se completează devenind : “In bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, la capitolul “Fonduri de rezervă”, va fi prevăzută suma de 3 milioane lei pentru cheltuieli legate de participarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la manifestările locale oficiale.

3c. La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.107/28.10.1996, articolul IV din “Regulamentul privind instituirea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi criteriile de utilizare a ei” se reformulează astfel : “Pentru stabilirea designului Cărţii de Merit Civic se va organiza un concurs la care se vor acorda 3 premii : premiul I în valoare de 1.500.000 lei, premiul II în valoare de 800.000 lei şi premiul III în valoare de 500.000 lei.

            Stabilirea modului de desfăşurare a concursului va fi prevăzută în instrucţiunile întocmite de serviciile de specialitate ale Primăriei şi aprobat de Consiliul Local.

            Tipărirea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi se va face la acea editură din Iaşi, care va oferi, în condiţii grafice corespunzătoare, cea mai avantajoasă ofertă financiară. Costul tipăririi Cărţii de Merit Civic  a Consiliului Local al Municipiului Iaşi se va suporta din bugetul local, capitolul  “Fonduri de rezervă”.

3d. La Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.143/02.12.1996, articolul 3 din hotărâre devine art.4, şi se introduce noul text al articolului 3, având formularea : “Câştigătorii concursului vor primi premii în valoare de 4.800.000 lei, din care premiul I în valoare de 2.500.000 lei, premiul II în valoare de 1.300.000 lei şi premiul III în valoare de 1.000.000 lei. Suma de 4.800.000 lei se va suporta din bugetul local, capitolul “Fonduri de rezervă”.

 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.141

din 17 august 1998