Hotărârea nr. 138/1998

HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice în vederea stabilirii preţului de pornire a licitaţiei pentru spaţiile din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1 şi folosirea acestor fonduri pentru construirea de locuinţe sociale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea expertizei tehnice în vederea stabilirii preţului de pornire a licitaţiei pentru spaţiile  din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1 şi folosirea acestor fonduri pentru construirea de locuinţe sociale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere expertiza tehnică întocmită de Asociaţia Experţilor Tehnici prin care se stabileşte preţul pe metru pătrat pentru spaţiile din Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de Asociaţia Experţilor Tehnici cu privire la stabilirea preţului pe metru pătrat pentru spaţiile din Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1.       Art.2 Se hotărăşte scoaterea la licitaţie a acestor spaţii, preţul de pornire fiind de 2.240.844 lei/ mp.

            Art.3 Fondurile obţinute din vânzarea spaţiilor vor fi folosite conform art.9 alin.b şi art.50 din Legea nr.114/1996 pentru construirea de locuinţe sociale.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.138

din 17 august 1998