Hotărârea nr. 135/1998

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de până la 300.000.000 lei pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume de până la 300.000.000 lei pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.44 din 30 aprilie 1998 privind aprobarea colaborării dintre Goteborg şi Iaşi pentru crearea unui proiect pilot de asistenţă a  mamelor singure şi cu o situaţie materială precară;

            In temeiul prevederilor art.20 lit.r şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea unei sume de până la 300.000.000 lei pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară din conturile extrabugetare ale Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi Serviciului de autoritate tutelară pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Antimir Daşu                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.135

din 17 august 1998