Hotărârea nr. 127/1998

HOTĂRÂRE privind obligativitatea familiilor de tineri căsătoriţi să planteze un arbore pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind obligativitatea  familiilor de tineri căsătoriţi să planteze un  arbore

pe raza municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de spaţii verzi din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile art.20 lit.p din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Incepând cu data aprobării prezentei hotărâri, familiile de tineri căsătoriţi au obligaţia de a planta un arbore pe raza municipiului Iaşi, într-un loc bine stabilit de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Pentru perioada în care plantarea arborilor nu este permisă din punct de vedere tehnic, familiile de tinerii căsătoriţi vor încheia un contract cu municipalitatea prin care se obligă să planteze un arbore în perioada permisă, sau se obligă să achite contravaloarea acestei operaţiuni.

            Art.2 Materialul săditor va fi pus la dispoziţie contracost de către Direcţia de administrare a domeniului public, prin grija serviciului de specialitate.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de administrare a domeniului public, Direcţiei tehnice, Serviciului de Stare Civilă pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         SECRETAR,

            George Costin                                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.127

din 23 iulie 1998