Hotărârea nr. 121/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.143/21.09.1995 privind concesionarea terenului situat în Iaşi str.Moara de Foc în suprafaţă de 1000 mp. către Poliţia Municipiului Iaşi în vederea construirii sediului II - Poliţie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.143/21.09.1995 privind concesionarea terenului situat în Iaşi, str.Moara de Foc în suprafaţă de 1000 mp., către Poliţia Municipiului Iaşi,

 în vederea construirii sediului II - Poliţie

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 09.10.1995 privind modificarea planşei anexe la H.C.L. nr.143/21.09.1995, datorită dificultăţilor întâmpinate la obţinerea avizelor utilitare, precum şi cel din şedinţa Comisiei de Urbanism din data de 08.06.1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Hotărârea Consiliului Local nr.143/21.09.1995 se modifică şi se completează prin schimbarea schiţei anexe cu planşa ataşată la prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        Ciobanu Romeo                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.121

din 19 iunie 1998