Hotărârea nr. 120/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.137/24.07.1995 privind creşterea capitalului social subscris de Consiliului Local al Municipiului Iaşi la S.C.IASI XXI cu folosinţa terenului situat în Iaşi str.Moara de Foc

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.137/24.07.1995 privind creşterea capitalului social subscris de Consiliului Local  al Municipiului Iaşi la S.C.IASI XXI , cu folosinţa terenului situat în Iaşi, str.Moara de Foc

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 09.10.1995 privind modificarea planşei anexe la H.C.L. nr.137/24.07.1995, datorită dificultăţilor întâmpinate la obţinerea avizelor utilitare, precum şi cel din şedinţa Comisiei de Urbanism din data de 08.06.1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Hotărârea Consiliului Local nr.137/24.07.1995 se modifică şi se completează prin schimbarea schiţei anexe cu planşa ataşată la prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        Ciobanu Romeo                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nr.120

din 19 iunie 1998