Hotărârea nr. 119/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.81/18.05.1998 privind schimbul de terenuri între suprafaţa de 179 mp. proprietatea domnului DUMBRAVA STEFAN situată în str.Luca Arbore nr.31 şi suprafaţa de 173 25 mp. situată în str.Moara de Foc - proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.81/18.05.1998 privind schimbul de terenuri între suprafaţa de 179 mp., proprietatea domnului DUMBRAVA STEFAN situată în str.Luca Arbore nr.31 şi suprafaţa de 173,25 mp. situată în

str.Moara de Foc - proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 09.10.1995 privind modificarea planşei anexe la H.C.L. nr.81/18.05.1998, datorită dificultăţilor întâmpinate la obţinerea avizelor utilitare, precum şi cel din şedinţa Comisiei de urbanism din data de 08.06.1998;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Hotărârea Consiliului Local nr.81/18.05.1998 se modifică şi se completează prin schimbarea schiţei anexe cu planşa ataşată la prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        Ciobanu Romeo                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.119

din 19 iunie 1998