Hotărârea nr. 117/1998

HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Consiliului de Administraţie al

REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN  IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere reorganizarea Regiei Autonome de Transport în Comun  Iaşi, prin excepţie este posibilă în conformitate cu Hotărârea  88 din 15 iunie 1998 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în regie;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.30/1997 modificată şi completată prin Legea nr.207/1997 şi în baza Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se numeşte Consiliul de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI, în următoarea componenţă:

1. prof.dr.ing.Stefan Ungureanu                                     - Viceprimarul Municipiului Iaşi

2.ing.Radu Onofrei                                                       - Director - Direcţia Tehnică

3. jr.Petru Gârlea                                                          - Director

4. ec.Sofronie Lucian                                                    - D.G.F.P.

5. prof.ec.Vasile Munteanu                                           - consilier municipal

6. prof.ing.Lorin Cantemir                                             - consilier municipal

7. ing.Liviu Buruiană                                                     - consilier municipal

            Art.2 Se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie domnul jr.Petru Gârlea.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.117

din 19 iunie 1998