Hotărârea nr. 115/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Organigramei Protecţiei Civile"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Organigramei Protecţiei Civile”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere “Referatul de specialitate” al Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă;

            Având în vedere Decizia nr.57/1998 a Primului Ministru al României;

            In baza Legii nr.106/1996 - Legea protecţiei civile - art.58, lit.a;

            In temeiul prevederilor art.44 şi 48 din Legea administraţiei publice locale nr.69/1991, modificată şi republicată în 1996;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobăOrganigrama Protecţiei Civile a Municipiului Iaşi”.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

George Carapanu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.115

din 15 iunie 1998