Hotărârea nr. 114/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă Fundaţiei de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă Fundaţiei de Ajutor Umanitar “Mihai Viteazul”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere solicitarea Fundaţiei de Ajutor Umanitar “Mihai Viteazul” pentru crearea de fonduri în vederea atingerii scopului din statut;

Având în vedere referatul nr. 107577/1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

În conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991-lege privind administraţia publică locală;

 

Hotărâşte:

 

            Art. 1. Se atribuie în folosinţă gratuită spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din municipiul Iaşi, Str. Splai Bahlui nr.22, B-dul T. Vladimirescu nr. 38, str. Arcu nr.5, Fundaţiei de Ajutor Umanitar “Mihai Viteazul”, pe o perioadă de doi ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

            Art. 2. Pentru subînchirierea spaţiilor de către fundaţie, se va organiza licitaţie publică sub îndrumarea comisiei de licitaţie a Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat.

            Art. 3. Fundaţia de Ajutor Umanitar “Mihai Viteazul” va prezenta anual raport de activitate.

            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa D.A.F.I.S. şi Fundaţiei de Ajutor Umanitar “Mihai Viteazul”.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR

       George Carapanu                                             cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.114

din 15 iunie 1998