Hotărârea nr. 113/1998

HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat locuinţe sociale locuinţe de serviciu ale Consiliului Local

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenţei comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe de serviciu ale Consiliului Local

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991-lege privind administraţia publică locală;

Hotărăşte:

 

            Art. 1. Se modifică componenţa Comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe de serviciu ale Consiliului Local conform Anexei 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat şi membrilor comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR

    George Carapanu                                                           cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.113

din 15 iunie 1998

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            ANEXA 1

 

la hotărârea nr.113 din 15 iunie 1998

 

 

 

 

Se modifică Comisia pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe de serviciu ale Consiliului Local în următoarea componenţă:

1. prof. univ. dr. ing. Ştefan Ungureanu                                     preşedinte

2. cons. jr. Lenuţa Milatinovici                                                 vicepreşedinte

3. ing. Romeo Olteanu                                                             membru

1. Petru Focşa                                                                         membru

2. dr. George Costin                                                                membru

3. Dănuţ Mugurel Cârlan                                                          membru

4. prof. Carmen Vericeanu                                                       membru

5. ing. Mihai Giubernea                                                            membru

6. cons. jr. Liliana Scânteie                                                      membru

7. cons. jr. Rodica Loghin                                                        membru

8. Mihaela Mircea                                                                   secretar

9. Ioan Albu                                                                            membru

10. Doru Alexandrescu                                                           membru

11. Ioan Pascal                                                                       membru

12. Neculai Duică                                                                   membru