Hotărârea nr. 111/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de amânare la plata taxei de timbru în valoare de 5.981.607 lei datorată de dl.POROSNICU VIOREL domiciliat în Iaşi str.Brânduşa NR.10

MUNICIPIUL IASI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  cererii de amânare la plata taxei de timbru în valoare de 5.981.607  lei datorată de dl.POROSNICU VIOREL, domiciliat în Iaşi, str.Brânduşa  NR.10

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.66588/21.05.1998, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la amânarea la plata taxei de timbru pentru dl Porosnicu Viorel;

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de amânare la plata taxei de timbru în valoare de  5.981.607 lei în dosarul nr.770/1997, datorată de POROSNICU VIOREL domiciliat în Iaşi, str.Brânduşa nr.10

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                S E C R E T A R

            George Carapanu                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.111

din 15 iunie 1998