Hotărârea nr. 110/1998

HOTĂRÂRE privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu LIBRARIILE HUMANITAS SOCIETATE FRANCO - ROMANA DE DIFUZARE A CARTII

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu

 LIBRARIILE HUMANITAS SOCIETATE FRANCO - ROMANA DE

 DIFUZARE A CARTII

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea S.C.”LIBRARIILE HUMANITAS SOCIETATE FRANCO-ROMANA DE DIFUZARE A CARTII”S.A.pentru a colabora în sensul de a înfiinţa o librărie modernă în municipiul Iaşi;

            In conformitate cu art.20 lit.v, art.28 şi art.785 din Legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu colaborarea cu S.C.”LIBRARIILE HUMANITAS SOCIETATE FRANCO-ROMANA DE DIFUZARE A CARTIIîn care scop Consiliul Local al Municipiului Iaşi pune la dispoziţie spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Piaţa Unirii nr.6,tr.III,parter.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negociere şi să semneze contractul de colaborare.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

George Carapanu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.110

din 15 iunie 1998