Hotărârea nr. 108/1998

HOTĂRÂRE privind repartizarea către PARTIDUL ALIANTA PENTRU ROMANIA Filiala Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Piaţa Unirii nr.6 tr.III parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea către PARTIDUL ALIANTA PENTRU ROMANIA, Filiala Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Piaţa Unirii nr.6, tr.III,parter

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.107393/04.06.1998 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere cererea Partidului Alianţa Pentru România înregistrată sub nr.107393/04.06.1998;

            Având în vedere Legea nr.27/26.04.1998, privind partidele politice;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie PARTIDULUI ALIANTA PENTRU ROMANIA (APR) - Filiala Iaşi, spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Piaţa Unirii nr.6,tr.III,parter.

            Art.2 Chiria lunară va fi cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 1998.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi Partidului Alianţa Pentru România pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

    George Carapanu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.108

din 15 iunie 1998