Hotărârea nr. 105/1998

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29/1998 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29/1998, privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice, se impune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.29/1998;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează Hotărârea Consiliului Local nr.29/1998 art.14, aliniatul al doilea, cu următorul conţinut:

            “Se interzice accesul mijloacelor de transport cu tracţiune animală în următoarele pieţe agroalimentare : Hala Centrală, Piaţa Independenţei, Piaţa Chirilă, Piaţa Nicolina, Piaţa Alexandru cel Bun şi Podul de Piatră precum şi în zonele adiacente acestora.

            Este permis accesul acestor mijloace de transport în următoarele pieţe agroalimentare : Dacia, Păcurari, Doi Băieţi şi C.U.G., cu respectarea indicatoarelor şi semnalizării rutiere existente pe arterele de circulaţie din municipiul Iaşi.

            Direcţia de administrare a patrimoniului va amenaja în aceste pieţe locuri de conovăţ, dotate corespunzător pentru aceste mijloace de transport cu tracţiune animală

            Art.2 Se înlocuieşte aliniatul 4 din art.18, cu următorul aliniat ce devine aliniatul nr.4, cu următorul conţinut:

            Autovehiculele autorizate în vederea transportului de persoane, vor fi inscripţionate, vizibil şi special, în termen de 10 (zece) zile de la autorizare, în conformitate cu hotărârile Comisiei municipale de ciruculaţie a municipiului Iaşi.

            Desfăşurarea acestei activităţi fără a deţine autorizaţie şi fără a avea inscripţionat autovehicolul în conformitate cu prezentul articol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300.000 - 500.000 lei”.

            Art.3 Se abrogă aliniatul 4 din art.18 al Hotărârii Consiliului Local nr.129/1998 privind organizarea ciruclaţiei rutiere în municipiul Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

George Carapanu                                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.105

din 15 iunie 1998