Hotărârea nr. 1/1998

HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru domnul SCHIOPU ADRIAN domiciliat în Iaşi str.Grădinari nr.3 bl.A6-7 sc.B et.2 ap.1

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru domnul  SCHIOPU ADRIAN domiciliat în Iaşi, str.Grădinari nr.3,bl.A6-7,sc.B,et.2,ap.1

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

                Având în vedere adresele Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al municipiului Iaşi, referitor la cererea de eşalonare la plata a unor persoane fizice;

                Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996 ;

                Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată în 1997;

                În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1997 prin O.G.nr.22/1997:

 

HOTĂRĂŞTE :

 

                Art.1 Se respinge cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru domnul SCHIOPU ADRIAN domiciliat în Iaşi, str.Grădinari nr.3,bl.A6-7,sc.B,et.2,ap.1

                Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi .

 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

                        Romeo Vatră                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1

din 26 ianuarie 1998