• Hotărârea 243/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor necesare pentru amenajarea de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea D.A.F.I.S. în blocurile 977B 977C 991B 999A 80B sc.A şi 80B sc.B
 • Hotărârea 242/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Gându nr.4 proprietatea doamnei DROLL ELISABETA şi alţi moştenitori cu terenul situat în str.Bucşinescu nr.15 aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 241/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E Privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a hotelului "Orizont" imobil situat în Iaşi str. Grigore Ureche nr.27
 • Hotărârea 240/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 R.A.T.C.IASI
 • Hotărârea 239/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Mr.Popescu Irimia nr.57 proprietatea domnului CHIRIAC FLORIN cu terenul din strada Moara de Foc - fără număr proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi concesionarea directă a suprafeţei de 139 96 mp. teren situat în str.Moara de Foc - fără număr (teren adiacent cu suprafaţa solicitată în schimb)
 • Hotărârea 238/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal str.Banu - str.Lăpuşneanu - str.Vasile Conta elaborat de catedra de arhitectură şi urbanism din cadrul Facultăţii de Construcţii Iaşi
 • Hotărârea 237/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unor amplasamente situate în zona : str.A.Panu - str.Bărboi în vederea amenajării unor parcări auto şi a unor spaţii comerciale provizorii
 • Hotărârea 236/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.104/1998 (privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii şi parcuri)
 • Hotărârea 235/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea OFICIULUI TERITORIAL AL UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 23.215.385 lei pentru neplata la termen a impozitului pe venituri din drepturi de autor
 • Hotărârea 234/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din folosinţa S.C.IASI XXI S.C.A. înregistată sub nr.51328/1998 prin care se solicită scoaterea imobilului situat în Iaşi str.Dumbrava Roşie nr.5 din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi din folosinţa acestei societăţi
 • Hotărârea 233/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Studioul de Televiziune TELE'M în vederea acordării de spaţii de emisie pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 232/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 231/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna octombrie 1998
 • Hotărârea 230/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna septembrie 1998
 • Hotărârea 229/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna septembrie 1998
 • Hotărârea 228/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna august 1998
 • Hotărârea 227/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna august 1998
 • Hotărârea 226/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea prestării de către unele categorii de personal din cadrul R.A.T.C.Iaşi de ore în afara programului normal de lucru
 • Hotărârea 225/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru iluminatul public urban
 • Hotărârea 224/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei locale de salubritate
 • Hotărârea 223/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei parte din chiria încasată ca urmare a închirierii bunurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi date în administrarea altor persoane fizice sau juridice
 • Hotărârea 222/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea taxelor şi impozitelor locale şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 221/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie de la R.A.Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 220/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea fişelor de evaluare a posturilor din Organigrama aprobată în anul 1998
 • Hotărârea 219/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 1999
 • Hotărârea 218/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998
 • Hotărârea 217/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului DASCAL PETRU în Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 216/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal prin demisie al domnului POPESCU LAURENTIU din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 215/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea trecerii la capitolul cheltuieli a sumei de 39.785.720 lei,urmând a fi suportată din fondul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Pieţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 214/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor necesare pentru amenajarea unui complex comercial modular în spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.12 parter şi subsol aflat în administrarea D.A.F.I.S. în vederea închirierii
 • Hotărârea 213/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 212/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea art. 4 şi art.5 din Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 192/1998 privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - prin negociere directă
 • Hotărârea 211/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul de constituire a regiunii de dezvoltare economică a părţii de N-E şi numirea domnului consilier MUNTEANU VASILE pentru constituirea Consiliului de dezvoltare regională
 • Hotărârea 210/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea Editurii "Junimea" Iaşi în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi prin preluarea finanţării acestei instituţii
 • Hotărârea 209/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării lictiaţiei publice deschise pentru execuţia obiectivului "RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE A CLADIRII ADMINISTRATIVE DE LA CIMITIRUL ETERNITATE MUNICIPIUL IASI"
 • Hotărârea 208/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului din str.Vasile Conta nr.9
 • Hotărârea 207/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Iaşi în calitate de membru fondator la capitalizarea iniţială a Băncii Române de Credit Local
 • Hotărârea 206/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru proiectarea obiectivului "Sediu administrativ şi lucrări tehnico-edilitare cimitir Buna Vestire"
 • Hotărârea 205/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr.1 din H.C.L.209/12.12.1997
 • Hotărârea 204/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza BAZARULUI în vederea construirii de spaţii comerciale
 • Hotărârea 203/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru proiectarea obiectivului "MODERNIZARE BAZAR"
 • Hotărârea 202/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru execuţia obiectivului "MODERNIZARE BAZAR - MUNICIPIUL IASI"
 • Hotărârea 201/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind execuţia obiectivului "MODERNIZAREA SI EXTINDEREA PIETII AGROALIMENTARE ALEXANDRU CEL BUN - MUNICIPIUL IASI"
 • Hotărârea 200/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.9 din 26 ianuarie 1998 referitor la utilizarea sumelor colectate în conturi extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi
 • Hotărârea 199/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998
 • Hotărârea 198/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea către DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI a unor spaţii necesare funcţionării acesteia
 • Hotărârea 197/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind şcolarizarea de noi cadre necesare DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI
 • Hotărârea 196/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI IASI
 • Hotărârea 195/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea legăturilor de înfrăţire şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad primarul municipiului Iaşi să ducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul PISTOIA - ITALIA
 • Hotărârea 194/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea către ?ALTERNATIVE SOCIALE? a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi str.Cuza Vodă nr.8 sc.B subsol
 • Hotărârea 193/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finanţarea publicării cărţii "DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA IASILOR" (VOL.I - III)
 • Hotărârea 192/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi - prin negociere directă
 • Hotărârea 191/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.69 din 25 iulie 1994
 • Hotărârea 190/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea autorizării agenţilor economici ce funcţionează pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 189/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 privind normele de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 188/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Ranforsare sistem rutier şi covoare bituminoase DN 28 şos.Păcurari km.68+250 km. 70+050" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 187/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind mandatarea domnului conf.dr.Constantin Simirad - primarul municipiului Iaşi să sesizeze organele abilitate de lege pentru efectuarea unui control comun privind verificarea activităţii REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI având în vedere sesizările apărute în presă
 • Hotărârea 186/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reţinerea unui comision de 5% din taxa pentru sportul de performanţă
 • Hotărârea 185/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea sumelor acordate pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară
 • Hotărârea 184/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind respingerea cererii de scutire la plata majorărilor de întârziere în sumă de 812.525 lei datorată de doamna LUCA ZOITA din Iaşi,str.Plăieşilor nr.6,bl.U2 bis,sc.A,et.3,ap.8
 • Hotărârea 183/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de scutire majorări pentru neplata la termen a taxei de viză autorizaţie eliberată conform DL 54/1990 pentru activitatea de transport persoane pentru anii 1997 şi 1998 depusă de domnul SMAU IOAN domiciliat în Iaşi str.Decebal nr.34 bl.D4 sc.B et.2 ap.10
 • Hotărârea 182/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului de posturi de la Serviciul de Stare Civilă
 • Hotărârea 181/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de muncitor în post de şofer în cadrul personalului muncitor şi de deservire a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 180/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii "Prelungirea Bulevardului Dimitrie Cantemir - Iaşi"
 • Hotărârea 179/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind iniţierea acţiunii de participare a populaţiei municipiului la construirea ATENEULUI TATARASI sub lozinca "DATI UN LEU PENTRU ATENEU"
 • Hotărârea 178/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea către Direcţia Sanitară Iaşi - Dispensar Urban nr.40 a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.33 bl.T6 parter
 • Hotărârea 177/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" membrilor CVARTETULUI VOCES domnilor Bujor Prelipcean Anton Diaconu Constantin Stanciu Dan Prelipcean
 • Hotărârea 176/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind normele de organizare şi efectuare autorizată a transportului de persoane cu tramvaie troleibuze autobuze şi maxi-taxi pe teritoriul municipiului Iaşi
 • Hotărârea 175/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei comisiilor de negociere a preţului spaţiilor comerciale
 • Hotărârea 174/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind ratificarea contractului de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu S.C. "FIVE ANCHORS GROUP" S.R.L.
 • Hotărârea 173/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998
 • Hotărârea 172/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea eşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin) anii 1996 şi 1997
 • Hotărârea 171/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reeşalonarea plăţii taxei pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 1800 mp. datorată pentru 1998 de către Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva pe stil vechi din Iaşi str.Sf.Lazăr nr.23
 • Hotărârea 170/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."ROMANIAN BILLBOARD NETWORK" S.A. în vederea amenajării şi întreţinerii confecţiei metalice "CUB" situate în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt pe esplanada din faţa BANCOREX
 • Hotărârea 169/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea din "Fondul de Rezervă" al Consiliului Local al Municipiului Iaşi a sumei de 10 milioane lei
 • Hotărârea 168/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind emiterea de dispoziţii de evacuare pe cale administrativă a terţelor persoane faţă de fostul titular al contractului de închiriere care ocupă fără titlu locuinţele aflate în proprietatea Statului Român şi administrate de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat
 • Hotărârea 167/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.209/1997 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 1998
 • Hotărârea 166/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la programul de transport al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 165/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 164/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea H.C.L.30/1997 cu privire la activitatea de publicitate şi reclamă pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 163/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii apartamentelor din blocul 250 DACIA din municipiul Iaşi în conformitate cu Ordonanţa Guvernamentală nr.19/1994
 • Hotărârea 162/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna iulie 1998
 • Hotărârea 161/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna iulie 1998
 • Hotărârea 160/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna iunie 1998
 • Hotărârea 159/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna iunie 1998
 • Hotărârea 158/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna mai 1998
 • Hotărârea 157/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna mai 1998
 • Hotărârea 156/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr.153 din 18 august 1997 cu privire la aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna aprilie şi mai 1997
 • Hotărârea 155/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 154/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.IULIUS SRL în vederea construirii unui ansamblu arhitectural situat în Iaşi str.A.Panu intersecţie cu str.Elena Doamna
 • Hotărârea 153/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi organizarea licitaţiei publice deschise fără preselecţie pentru proiectarea obiectivului de investiţii "Modernizare piaţă agroalimentară şi agrementare fluxuri circulaţie în zona Halei Centrale" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 152/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise cu preselecţie pentru expertizarea sediului Primăriei Municipiului Iaşi din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.45
 • Hotărârea 151/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea R.A.TERMOFICARE IASI la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.092.103.236 lei pentru neplata în termen la bugetul local al vărsămintelor din profitul net al regiei pentru anul 1996
 • Hotărârea 150/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea cererii formulată de Complexul Naţional Muzeal Moldova de atribuire gratuită a ruinelor "Materna"
 • Hotărârea 149/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Amenajare nod rutier - Podul de piatră - DN 28 km 72 + 900" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 148/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dreptul de montare a apometrelor pe raza municipiului Iaşi de către persoane fizice şi juridice
 • Hotărârea 147/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă către Fundaţia ?Petre Comărnescu? a unui teren în suprafaţă de 1900 mp. situat în str.Codrescu nr.6 - în vederea amenajării unui studio de televiziune
 • Hotărârea 146/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe perioada duratei construcţiei Parohiei Sfânta Tereza a Pruncului Isus a terenului în suprafaţă de 100 mp. situat în cimitirul "BUNA VESTIRE" Iaşi
 • Hotărârea 145/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 7163 mp. situat în str.Dumbrava Roşie nr.1-3 către Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
 • Hotărârea 144/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă a unui teren în suprafaţă de 568 mp. teren situat în Iaşi str.Smârdan nr.59 către S.C.GRUP INSTALATII SRL
 • Hotărârea 143/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind promovarea prin "Fundaţia Pentru o Societate Deschisă - România" a programului referitor la îmbunătăţirea performanţelor în administraţia publică
 • Hotărârea 142/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30 milioane lei din fondul de rezervă al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea unor acţiuni iniţiate de Consiliul Local şi pentru dotări ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 141/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30 milioane lei din fondul de rezervă al bugetului local al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea unor acţiuni iniţiate de Consiliul Local şi pentru dotări ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 140/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat
 • Hotărârea 139/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei ce va propune repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale nonprofit şi partidele politice
 • Hotărârea 138/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice în vederea stabilirii preţului de pornire a licitaţiei pentru spaţiile din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1 şi folosirea acestor fonduri pentru construirea de locuinţe sociale
 • Hotărârea 137/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice în vederea stabilirii preţului de pornire a licitaţiei pentru spaţiul din str.Anastasie Panu bl.1A1 şi folosirea acestor fonduri pentru construirea de locuinţe sociale
 • Hotărârea 136/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea de fonduri pentru continuarea executării lucrării "Consolidare versant şos.Stefan cel Mare în municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 135/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de până la 300.000.000 lei pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară
 • Hotărârea 134/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă
 • Hotărârea 133/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea contractului în vederea realizării grupului statuar "Statuia Unirii" direct cu executantul lucrării sculptorul Constantin Crengăniş
 • Hotărârea 132/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului NICHITA GHEORGHE din Consiliul de administraţie la R.A.Termoficare Iaşi cu domnul CRUDU AUREL - consilier municipal
 • Hotărârea 131/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi în folosinţa S.C."IASI XXI" SCA a unei anexe la spaţiul comercial existent în Bd.Primăverii nr.1 în suprafaţă de 78 37 mp.
 • Hotărârea 130/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind repartizarea către Biblioteca "Gheorghe Asachi" Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Păcurari nr.29 parter
 • Hotărârea 129/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind suplimentarea numărului de personal al Compartimentului Juridic - D.A.F.I.S. cu 2 consilieri juridici
 • Hotărârea 128/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea programului de restructurare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 127/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind obligativitatea familiilor de tineri căsătoriţi să planteze un arbore pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 126/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998
 • Hotărârea 125/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului NECULAU CONSTANTIN
 • Hotărârea 124/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE
 • Hotărârea 123/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îmbunătăţirea tarifelor pentru serviciile de pompe funebre aprobate prin H.C.L.nr.171/20.10.1997
 • Hotărârea 122/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat în str.Ghica Vodă nr.15,teren ce face obiectul asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi,Fundaţia Academică "Petre Andrei"
 • Hotărârea 121/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.143/21.09.1995 privind concesionarea terenului situat în Iaşi str.Moara de Foc în suprafaţă de 1000 mp. către Poliţia Municipiului Iaşi în vederea construirii sediului II - Poliţie
 • Hotărârea 120/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.137/24.07.1995 privind creşterea capitalului social subscris de Consiliului Local al Municipiului Iaşi la S.C.IASI XXI cu folosinţa terenului situat în Iaşi str.Moara de Foc
 • Hotărârea 119/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.81/18.05.1998 privind schimbul de terenuri între suprafaţa de 179 mp. proprietatea domnului DUMBRAVA STEFAN situată în str.Luca Arbore nr.31 şi suprafaţa de 173 25 mp. situată în str.Moara de Foc - proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 118/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI
 • Hotărârea 117/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI
 • Hotărârea 116/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea punctajului conform cap.VII - pct.3 din Hotărârea nr.56/1994 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 115/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Organigramei Protecţiei Civile"
 • Hotărârea 114/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă Fundaţiei de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul"
 • Hotărârea 113/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat locuinţe sociale locuinţe de serviciu ale Consiliului Local
 • Hotărârea 112/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 111/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de amânare la plata taxei de timbru în valoare de 5.981.607 lei datorată de dl.POROSNICU VIOREL domiciliat în Iaşi str.Brânduşa NR.10
 • Hotărârea 110/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu LIBRARIILE HUMANITAS SOCIETATE FRANCO - ROMANA DE DIFUZARE A CARTII
 • Hotărârea 109/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din str.Vasile Conta nr.9
 • Hotărârea 108/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea către PARTIDUL ALIANTA PENTRU ROMANIA Filiala Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Piaţa Unirii nr.6 tr.III parter
 • Hotărârea 107/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.48-50
 • Hotărârea 106/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare a unor suprafeţe de teren situate în Iaşi str.Bradului - PT1 Nicolina str.Prof.Paul nr.7 şi str.Zugravi - PT5 Gară către R.A.Termoficare
 • Hotărârea 105/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29/1998 privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 104/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu agenţi economici în vederea amenajării locurilor de joacă pentru copii şi parcuri
 • Hotărârea 103/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind instituirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă
 • Hotărârea 102/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."FIVE ANCHORS GROUP" S.R.L.în vederea construirii unui cartier de locuinţe de lux în zona Moara de Vânt
 • Hotărârea 101/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind instituirea taxei percepute de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi turiştilor ce se cazează în hotelurile din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 100/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de inspector cu studii medii în post de inspector de specialitate cu studii superioare
 • Hotărârea 99/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a unor salariaţi ai Primăriei
 • Hotărârea 98/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr.139/1997 aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr.40/1998 - privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 97/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea zonelor supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul Iaşi şi a măsurilor ce trebuiesc luate în vederea protejării consolidării şi întreţinerii versanţilor cuprinşi în aceste zone
 • Hotărârea 96/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "PASAJ DE LEGATURA INTRE CENTRUL CIVIC SI CARTIER TATARASI - MUNICIPIUL IASI"
 • Hotărârea 95/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea proiectului tehnic şi aprobarea comisiei de licitaţie pentru obiectivul de investiţii "REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI"
 • Hotărârea 94/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestări servicii cu Muzica Militară a Garnizoanei Iaşi
 • Hotărârea 93/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "RANFORSARE SISTEM RUTIER DN 24 şoseaua Bucium km.188+150 km. - 191+150" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 92/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna aprilie 1998
 • Hotărârea 91/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe ,luna aprilie 1998
 • Hotărârea 90/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna martie 1998
 • Hotărârea 89/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 1997
 • Hotărârea 88/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin reorganizarea REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE IASI
 • Hotărârea 87/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE prin reorganizarea REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI
 • Hotărârea 86/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului EDMOND ROMAN
 • Hotărârea 85/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al doamnei MOROSAN IOSEFINA
 • Hotărârea 84/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16 din 16 februarie 1998 cu privire la indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 83/1998 - Municipiul Iași

  HOTÂRÂRE privind eficentizarea unor pieţe din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 82/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 242 mp. situat în Iaşi str.Străpungere Silvestru - P.T.6 Gară
 • Hotărârea 81/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Luca Arbore nr.31 proprietate a domnului Dumbravă Stefan cu terenul din str.Moara de Foc - fără număr proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenurilor
 • Hotărârea 80/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea fără licitaţie a suprafeţei de 306 30 mp. teren situat în Iaşi Fundac Băluşescu nr.4 Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă "Moldova" - Universitatea "Mihail Kogălniceanu" şi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Băluşescu nr.2 în suprafaţă de 169 80 mp. - proprietatea Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă "Moldova" Iaşi cu terenul din Iaşi str.Fundac Băluşescu nr.4 în suprafaţă de 73 20 mp. - aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 79/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea directă a suprafeţei de 591 0 mp. situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.15 - Universităţii "PETRE ANDREI"
 • Hotărârea 78/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plata debitelor în rate lunare şi scutirea majorărilor de întârziere datorate de petentul BURLACU GHEORGHE domiciliat în Iaşi str.Eternitate nr.63
 • Hotărârea 77/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.647.294 lei datorată de petenta CEZAR ELENA domiciliată în Iaşi Aleea Basarabi nr.1 bl.M1 sc.F et.1 ap.3
 • Hotărârea 76/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 73.000 datorată de petenta TIMIREAN CONSTANTA domiciliată în Iaşi str.Pictorului nr.4B bl.N5 ap.7
 • Hotărârea 75/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.019.534 lei şi timbru judiciar de 30.000 lei datorată de petentul MINDIRIGIU CONSTANTIN domiciliat în Iaşi str.Vasile Lupu nr.140 bl.A1 tr.11 et.9 ap.5
 • Hotărârea 74/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 1.474.995 lei datorată de petenta GRAMA IULIA domiciliată în Iaşi str.Iancu Bacalu nr.20
 • Hotărârea 73/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea la licitaţie a spaţiilor comerciale aflate la subsolul blocului B1 din B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt - Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 72/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea la licitaţie a spaţiilor aflate la subsolul blocului 1 A1 din str.Anastasie Panu nr.38 municipiul Iaşi
 • Hotărârea 71/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind abrogarea art.3 şi anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.85/30.09.1996 şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării studiului de fezabilitate pentru investiţia "PRELUNGIREA BULEVARDULUI DIMITRIE CANTEMIR" Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 70/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la persoanele găsite pe străzi în parcuri şi alte locuri publice în stare de ebrietate
 • Hotărârea 69/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna februarie 1998
 • Hotărârea 68/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C.Iaşi pe anul 1997
 • Hotărârea 67/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind optimizarea amplasării garajelor pe terenurile publice din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 66/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi la manifestările oficiale
 • Hotărârea 65/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind iniţierea concursului "CEL MAI FRUMOS BALCON DIN IASI"
 • Hotărârea 64/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea instrucţiunilor de atribuire persoanelor fizice şi juridice a terenurilor aflate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 63/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rezolvarea unor probleme rezultate din sesizarea unor proprietari de construcţii provizorii înregistrată la nr.18468/17.03.1998 adresată Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 62/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 6.553.952 lei pentru judecarea litigiului economic la Tribunalul Iaşi dintre S.C.Iaşi XXI SCA şi BANKCOOP Iaşi
 • Hotărârea 61/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Luca Arbore nr.31 proprietatea d-lui Dumbravă Stefan cu terenul din Iaşi - str.Moara de Foc proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 60/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E ,privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - şos.Nicolina nr.7,proprietatea d-lui Toncu Mihail,cu terenul din Iaşi - str.Zorilor - Zona Moara de Vânt,proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 59/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă a suprafeţei de 1602 mp. teren situat în Iaşi - şos.Nicolina nr.7 pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox
 • Hotărârea 58/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită pe perioada duratei construcţiei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenurilor în suprafaţă de 250 mp. şi 1400 mp. situate în cimitiriul "Buna Vestire" Iaşi
 • Hotărârea 57/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 56/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea propunerii de executare a unei reparaţii capitale (consolidare) la imobilul din Iaşi str.V.Conta nr.9
 • Hotărârea 55/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Colonel Langa nr.19
 • Hotărârea 54/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea propunerii de executare a demolării imobilului din Iaşi str.Colonel Langa nr.2
 • Hotărârea 53/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind scoaterea la licitaţie publică pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor de pe raza pieţei agroalimentare "ALEXANDRU CEL BUN" în vederea construirii de spaţii comerciale conform proiectului de execuţie
 • Hotărârea 52/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind privatizarea S.C. ALIMENTARA S.A. Iaşi
 • Hotărârea 51/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind însuşirea proiectului tehnic organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrării şi aprobarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru investiţia : "REPARARE MANASTIREA CETATUIA SI CONSOLIDARE TEREN - MUNICIPIUL IASI - ETAPA I - CONSOLIDARE VERSANT CETATUIA - CONSOLIDARE VERSANT STRADELA SARARIEI"
 • Hotărârea 50/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna martie 1998
 • Hotărârea 49/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna februarie 1998
 • Hotărârea 48/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna ianuarie 1998
 • Hotărârea 47/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna decembrie 1997
 • Hotărârea 46/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului de reorganizare a Regiei Autonome de Termoficare Iaşi
 • Hotărârea 45/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind unele măsuri pentru administrarea eficientă a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 44/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea colaborării dintre Goteborg şi Iaşi pentru crearea unui proiect pilot de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară
 • Hotărârea 43/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea participării domnului primar - conf.dr.Constantin Simirad la Conferinţa Mondială a Oraşelor Istorice la Cracovia Polonia în perioada 25 - 28 mai 1998
 • Hotărârea 42/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Iaşi al domnului economist PETCU PETRU
 • Hotărârea 41/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului economist ANTONITA ALEXANDRU
 • Hotărârea 40/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.139/1997
 • Hotărârea 39/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă pe durata construcţiei a terenului aferent apartamentelor proprietatea U.M.nr.0807 situate în blocul 991B din şos.Nicolina nr.76
 • Hotărârea 38/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind constituirea Comisiei pentru ordonarea vegetaţiei lemnoase din municipiul Iaşi
 • Hotărârea 37/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor de la subsolul blocului din str.Anastasie Panu bl.1A1 şi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bl.B1
 • Hotărârea 36/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea reeşalonării plăţii impozitului pe profit realizat de DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC (fosta R.A.Citadin) în anii 1996 şi 1997
 • Hotărârea 35/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind reglementarea intrării persoanelor fizice în târguri bazar talcioc şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.209/1997 anexa nr.1 privind modificarea cuantumului unor taxe locale
 • Hotărârea 34/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii nr.209/12/12.1997 şi Hotărârii nr.3/26.01.1998
 • Hotărârea 33/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită Academiei de Arte "George Enescu" a construcţiilor aferente terenului concesionat din str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 32/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi numărul de personal pentru Direcţia de Administrare Patrimoniu
 • Hotărârea 31/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi numărul de personal pentru Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat
 • Hotărârea 30/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a numărului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 29/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 28/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare R.A.Termoficare Iaşi terenul situat în Iaşi P.T.Vasile Alecsandri nr.9
 • Hotărârea 27/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare R.A.J.A.C.Iaşi terenul situat în Iaşi zona staţiei de pompare RAJAC Podul de Piatră Cartier Centru nr.13 Cvartal (tarla)102 parcela CAT 3202
 • Hotărârea 26/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare R.A.J.A.C.Iaşi terenul situat în Iaşi Cartier nr.9 - Nicolina - CUG Cvartal (tarla) 53 parcela CAT 2798
 • Hotărârea 24/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind desfăşurarea festivităţilor dedicate împlinirii a "100 de ani de transport public în Iaşi"
 • Hotărârea 23/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea Programului de Reorganizare a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 22/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna ianuarie 1998
 • Hotărârea 21/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna decembrie 1997
 • Hotărârea 20/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind stabilirea grilei de salarizare a funcţionarilor publici - personal auxiliar din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 19/1998 - Municipiul Iași

  H O T Ă R Â R E privind unele măsuri pentru încurajarea liberei iniţiative în domeniul construirii de spaţii de producţie pe teritoriul municipiului Iaşi
 • Hotărârea 18/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării componenţei comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării studiului de fezabilitate "Pasaj Centru Civic - Cartier Tătăraşi" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 17/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului (spaţiul de cantină) în suprafaţă de 740 mp. al Grupului Scolar Comercial "Virgil Madgearu" Iaşi situat în Iaşi str.Sf.Andrei nr.70
 • Hotărârea 16/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indexarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 15/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al R.A.T.C.Iaşi a domnului Lazăr Gheorghe cu domnul Sofronie Lucian
 • Hotărârea 14/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transferării dreptului şi obligaţiilor ce revin din contractul de asociere cu S.C.EXCLUSIV COMP S.R.L. - către S.C."EXCLUSIV MEDIA" S.R.L. - Bucureşti
 • Hotărârea 13/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea valorii expertizei tehnice şi concesionarea terenului situat în Iaşi cartier nr.9 Nicolina CUG tarla 53 parcela CAT 2798 cu vecinătăţile : str.Libertăţii podul peste pârâul Nicolina Pasaj superior CUG linie CF.
 • Hotărârea 12/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea valorii expertizei tehnice şi concesionarea terenului situat în Iaşi zona staţiei de pompare RAJAC Podul de Piatră Cartier Centru nr.13 cvartal (tarla) 102 parcela CAT 3202
 • Hotărârea 11/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.T.C.Iaşi
 • Hotărârea 10/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna noiembrie 1997
 • Hotărârea 9/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi
 • Hotărârea 8/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea vizitei Majestăţii Sale Regele Mihai care s-a desfăşurat în perioada 3 - 5 mai 1997
 • Hotărârea 7/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al R.A.Citadin Iaşi
 • Hotărârea 6/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea "SARBATORILOR IASILOR" care s-au desfăşurat în perioada 12-15 octombrie 1997
 • Hotărârea 5/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încredinţarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal str.Banu - str.Lăpuşneanu - str.V.Conta Catedrei de Arhitectură din cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură - Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi
 • Hotărârea 4/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 3/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor taxe locale pentru anul 1998
 • Hotărârea 2/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă precum şi schimbarea destinaţiei unor spaţii din fondul imobiliar de stat
 • Hotărârea 1/1998 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru domnul SCHIOPU ADRIAN domiciliat în Iaşi str.Grădinari nr.3 bl.A6-7 sc.B et.2 ap.1