Hotărârea nr. 99/1997

H O T Ă R Â R E privind activităţile en-gross care se desfăşoară în spaţiile situate în blocurile de locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL            

 

 

                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind activităţile en-gross care se desfăşoară în spaţiile situate în blocurile de locuinţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.p,t din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere prevederile Legii nr.137/1995 privind protecţia mediului - cap.I - art.5 lit.d şi art.6,

            Având în vedere prevederile art.64 din Legea nr.114/1996,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Cu data prezentei hotărâri  autorizarea  activităţilor de depozit en-gross în spaţiile situate în blocurile de locuinţe din municipiul Iaşi, este permisă numai cu obţinerea prealabilă a acordului locatarilor de la tronsonul respectivului bloc - confirmate de preşedintele asociaţiei de proprietari.

            Art.2 Depozitele en-gross existente situate în blocurile de locuinţe din municipiul Iaşi, care prin disconfortul creeat locatarilor dau naştere la reclamaţii întemeiate, îşi vor înceta activitatea în termen de 30 zile de la data emiterii dispoziţiei de către primarul municipiului Iaşi.

            Art.3 Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.86 din 23 aprilie 1997 se revocă.

            Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată Corpului de Control Primar, Corpului de Control Comercial, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Biroului de Autorizarea Activităţii Private, Serviciului de arhitectură şi urbanism, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

         Gheorghe Lungu                                             Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.99

din 26 mai 1997