Hotărârea nr. 91/1997

H O T Ă R Â R E privind atribuirea denumirii a trei alei din Campusul Universitar "Tudor Vladimirescu"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind atribuirea denumirii a trei alei din Campusul Universitar “Tudor Vladimirescu”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa Universităţii Tehnice “Gh.Asachi”, înregistrată cu nr.20363/1997, prin care se solicită Consiliului Local atribuirea denumirii a trei alei din Campusul Universitar “Tudor Vladimirescu”,

            Având în vedere prevederile Decretului - Lege nr.100/1990 privind atribuirea de denumiri,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            ARTICOL UNIC : Avizează atribuirea denumirii a trei alei din Campusul Universitar “Tudor Vladimirescu”, după cum urmează :

            - Aleea de la Bd.Tudor Vladimirescu - Cămin T17 până la Cămin T1 - Prof.dr.ing.Gheorghe Alexa

            - Aleea de la Cămin T1 până la Cămin T5 - Prof.dr.doc.Vasile Petrescu

- Aleea de la Bd.Tudor Vladimirescu până la Căminul T9 - Prof.dr.ing.Dimitrie Atanasiu

 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   S E C R E T A R,

                  Stefan Hanganu                                            Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.91

din 6 mai 1997