Hotărârea nr. 90/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea schimbului de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Direcţia Regională Vamală Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea schimbului de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi

Direcţia Regională Vamală Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere solicitarea Direcţiei Regionale Vamale Iaşi,  proprietară a unei parcele de teren situat în Bd.N.Iorga - zona Gara Nicolina, în suprafaţă de 7397 mp.,

            Având în vedere aprobarea obţinută prin Hotărârea nr.4864/22.03.1995 a Prefecturii Judeţului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al S.A.T.C.F. şi expertiza tehnică efectuată de Societatea Generală a Experţilor Tehnici Iaşi,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri din Bd.N.Iorga - zona Gara Nicolina, astfel :

- Terenurile notate în schiţa anexă la prezenta hotărâre cu S1-1 şi S1-2 în suprafaţă totală de 1509,94 mp. proprietatea Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, devine proprietatea Consiliului Local Iaşi, iar terenul notat cu S3 şi S4 în suprafaţă totală de 1509,94 mp.,  proprietatea Consiliului Local devine proprietatea Direcţiei Regionale Vamale Iaşi.

            Art.2 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de Societatea Generală a Experţilor Tehnici Iaşi la valoarea de 95,20 dolari/mp.pentru cele trei parcele de teren.

            Art.3 Contractul de schimb în formă autentică se va realiza prin grija primarului şi a serviciului de specialitate.

            Art.4 Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local nr.66 din 31 martie 1997 privind asocierea Consiliului Local cu Direcţia Vamală Iaşi.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de amenajare a teritoriului şi Direcţiei juridice.

           

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR,

                  Stefan Hanganu                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.90

din 6 mai 1997