Hotărârea nr. 66/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea asocierii între Consiliul Local şi Direcţia Vamală Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii între Consiliul Local şi Direcţia Vamală Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere solicitarea Direcţiei Vamale Iaşi proprietară a unei parcele de teren situat în Bd.N.Iorga - zona Gara Nicolina, în suprafaţă de 7397 mp.,

            Având în vedere aprobarea obţinută prin Hotărârea nr.4864/22.03.2995 a Prefecturii Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al S.A.T.C.F. şi expertiza tehnică efectuată de Societatea Generală a Experţilor Tehnici Iaşi,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local cu Direcţia Regională Vamală Iaşi,

            Art.2 Consiliul Local intră în asociere cu suprafeţele de teren notate în schiţa anexă cu S1,S1-2,S3 şi S4, totalizând 2027,55 mp. în Bd.N.Iorga în imediata vecinătate a proprietăţii Direcţiei Regionale Vamale Iaşi.

            Art.3 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi la valoarea de 95,20 dolari/mp.respectiv 193.022,76 dolari pentru suprafaţa de 2027,55 mp.

            Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să perfecteze contractul de asociere cu Direcţia Regională Vamală Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               S E C R E T A R,

      ing.Antimir Daşu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.66

din 31 martie 1997