Hotărârea nr. 57/1997

H O T Ă R Â R E privind completarea şi modificarea Hotărârii nr.107/28.10.1996 privind înfiinţarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea şi modificarea Hotărârii nr.107/28.10.1996 privind înfiinţarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere propunerea domnului consilier Liviu Buruiană,

            Având în vedere art.40 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

            In temeiul art.20 alin.3 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se completează Hotărârea nr.107/28.10.1996 privind înfiinţarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu articolul:

            Pentru depunerea unor sume reprezentând sponsorizările pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi se va înfiinţa un cont (extrabugetar) la Trezoreria Iaşi, la dispoziţia Consiliului Local.

            Art.2 Numerotarea articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.107 din 28 octombrie 1996 se modifică astfel:

- art.a din prezenta hotărâre devine art.3 din Hotărârea nr.107 din 29 octombrie 1996,

- art.3 din Hotărârea nr.107 din 28 octombrie 1996 devine art.4 din hotărârea completată şi modificată.

            Art.3 Se înfiinţează art.5 în Hotărârea nr.107 din 28 octombrie 1996, având conţinutul:

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publicului prin mass-media.”

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

       ing.Antimir Daşu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.57

din 31 martie 1997