Hotărârea nr. 49/1997

H O T A R I R E privind interzicerea fumatului în instituţiile publice de pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                

 

 

 

                                                                                                           

 

H O T A R I R E

privind interzicerea fumatului în instituţiile publice de pe raza municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere efectul nociv a fumatului, efect care duce la deteriorarea sănătăţii populaţiei,

            Având în vedere prevederile art.33, al.1 din Constituţia României,

            Având în vedere prevederile art.20 litera n şi t şi art.44 literele j,l,m din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,  

            In conformitate art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e ;

 

            Art.1 In instituţiile publice fumatul nu este permis.

            Art.2 Conducătorii instituţiilor publice sunt obligaţi să stabilească locuri speciale pentru fumat.

            Art.3 In mod excepţional, conducătorii instituţiilor publice pot permite fumatul în anumite birouri în următoarele condiţii :

a) dacă în acel birou sunt doar fumători,

b) accesul public în acel birou nu este permis.

            Art.4 Persoanele nefumătoare, au dreptul de a acţiona în instanţă pentru plata de despăgubiri în cazul în care conducătorii instituţiilor publice permit fumatul în birouri în care se află şi nefumători.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa populaţiei prin publicare în ziarele locale.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

                 ing.Antimir Daşu                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.49

din 31 martie 1997