Hotărârea nr. 46/1997

H O T A R I R E privind amplasarea de garaje şi de parcări pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

 

H O T A R I R E

privind amplasarea de garaje şi de parcări pe raza municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (cu modificările ulterioare) privind autorizarea construcţiilor,

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 ( cu modificările ulterioare),

privind administraţia publică locală,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

Hotărăşte :

 

            Art.1 Amplasarea garajelor şi amenajarea de parcări pentru autoturisme pe teritoriul municipiului Iaşi este permisă numai cu avizul Comisiilor de urbanim şi de amenajarea teritoriului şi pe baza de autorizaţie eliberată de S.A.U.

            Art.2 Terenurile proprietate de stat pe care urmează să se amplaseze garaje sau să se amenajeze parcări, se vor închiria prin licitaţie publică. Licitaţia va fi organizată prin grija primarului municipiului Iaşi. Amplasamentele pentru garaje şi parcări auto, vor fi avizate de comisiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, înăinte de organizarea licitaţiei.

            Art.3 Avizele pentru utilităţi vor fi eliberate de către organizatorii licitaţiei iar taxele corespunzătoare vor fi incluse în preţul de participare la licitaţie.

            Art.4 Preţul de pornire al licitaţiei, va fi de 15500 lei/garaj/lună şi 7.700/parcare/lună, indexat semestrial.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la comunicare în presa locală.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    SECRETAR,

      ing.Antimir Daşu                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.46

din 31 martie 1997