Hotărârea nr. 34/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                         

 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere procesul verbal al comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din data de 11.02.1997,

          Având în vedere propunerea respectivei comisii,

          In conformitate cu prevederile art.43 din legea nr.114/1996 - legea locuinţei şi art.84 din legea nr.69/1990,

          In conformitate cu art.28 din legea nr.69/1991 prvind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă repartizarea locuinţelor din fondul de stat persoanelor din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Contractul de închiriere, va fi întocmit în formă scrisă şi va fi semnat de primar, secretar cu avizul Directorului Direcţiei de administrare fond imobiliar de stat şi de Serviciul contencios.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R,

      ing.Aurel Crudu                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.34

din 17 februarie 1997

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                             ANEXA

                                                                               la Hotărârea nr.34/17. 02.1997

 

 

            In şedinţa din data de 11.02.1997 -Comisia pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor a analizat următoarele situaţii ale unor locuinţelor a analizat următoarele situaţii ale unor locuinţe din fondul locativ de stat :

 

            1. Nominalizări

            Blocurile 14 sc.B şi 21 sc.A au fost închiriate în anul 1986 fostei I.S.C.I.P.Tomeşti cu contracte de închiriere încheiate între cele două unităţi pentru cazarea unor specialişti care la acea dată nu aveau mutaţie în municipiul Iaşi şi nici posibilitatea să o deţină după legislaţia în vigoare la acea dată.

            După ianuarie 1990 actuala S.C.COMTOM S.A. (fostă I.S.C.I.P.) a nominalizat o parte din aceste locuinţe salariaţilor unităţii care locuiau efectiv şi cu care s-au încheiat contracte de închiriere.

            In prezent comisia a luat în discuţie şi a propus spre aprobare urmtoarele nominalizări :

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

        Adresa

    Nr.persoane

     Nr.camere

1.

Butnaru Eugen

Tomeşti bl.21,sc.A

parter, ap.1

4

2

 

2.

Donceanu Vasilica

Tomeşti bl.14,sc.B,et.3,ap.12

3

3

3.

Iacob Gheorghe

Tomeşti bl.21,sc.A,et.3,ap.13

4

2

4.

Osoeanu Maricica

Tomeşti bl.14,sc.B,et.2,ap.8

5

3

5.

Iuraşcu Valeriu

Tomeşti bl.14,sc.A,et.2,ap.11

2

2

6.

Popovici Gheorghe

Tomeşti bl.14,sc.A,et.3,ap.14

4

2

7.

Cazacu Gheorghe

Tomeşti bl.21,sc.A,et.3,ap.

15

4

2

 

8.

Moraicu Neculai

Tomeşti bl.14,sc.B,parter,ap.2

4

3

9.

Dascălu Alexandru

Tomeşti bl.14,sc.A,et.IV,ap.16

4

2

10.

Dăduş Dumitru

Tomeşti bl.14,sc.A,et.I,ap.4

4

2

11.

Diac Ion

Tomeşti bl.21,sc.A,et.I,ap.5

4

2

12.

Crudu Ana

Tomeşti bl.21,sc.A,et.IV,ap.16

1

2

13.

Mînzat Constantin

Canta 58,bl.480,sc.B,et.II,ap.9

10

4

14.

Creţu Maria

Cerna 10A,bl.B1,sc.A,et.X,ap.3

locuinţă de servici Club Politehnica. Nu se aprobă, rămâne locuinţă de servici.

1

2

 

 

            2. Extinderi :

            In imobilele enumerate mai jos s-au disponibilizat unele încăperi în urma deceselor locatarilor sau a predării locuinţelor de către chiriaşi.

            Conform prevederilor legale chiriaşii care locuiesc în aceleaşi imobile au dreptul solicite extindere pe spaţiile devenite libere dacă îndeplinesc condiţiile legale. Comisia a analizat şi a propus spre aprobare următoarele extinderi :

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele

      Adresa

 Nr.persoane

         Nr.camere

deţinută-solicitată-total

1.

Nistor Eduar Constantin

Petru Rareş 21

2

1             1              2

2.

Ciureanu Ana Elisabeta

Sos.Naţională 194,sc.B,et.I,ap.3

1

1             1              2

3.

Negrescu Ioan

Pasaj Cuza Vodă nr.1

3

2             1              3

4.

Budeanu Gheorghe

Vasile Lupu 42

7

3             1             4

 

            Comisia a propus respingerea aprobării următoarelor solicitări pentru extindere :

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

   Adresa

Nr.persoane

         Nr.camere

deţinută-solicitată-total

1.

Balan Constantin

Balan Daniel

El.Doamna 33B

6

2             1              3

 

2.

Hriscu Stefan

Mihai Eminescu 9

3

1             1              2

3.

Beda Cezar

Mihai Eminescu 9

4

3             1              4

4.

Zaharia Constantin

I.C.Brătianu

6

3             2              5

5.

Bărbieru Sergiu

Bd.Dacia 57,bl.DD7,et.VII

1

1             1              2

6.

Calamaz Petru

Dacia 32,bl.SC8,et.IV,ap.13

3Âc.m.

2              2                  4

 

            3.Atribuiri :

            a) Spaţiile din str.Sf.Andrei format din o cameră de 09,00 mp.două dependinţe de 14,00 mp.devenit disponibil prin decesul locatarei Albu Profira şi spaţiul format din două camere de 24,00 mp. de la aceeaşi adresă devenit disponibil prin internarea definitivă a locatarului Burlaş Petru la Spitalul Orăşenesc Luduş a fost propus pentru atribuire fam.Dumitroaia Constantin recazare seism din str.Colonel Langa nr.17.

            S-a respins solicitarea fam.Musteaţă Silvia care locuieşte fără forme legale la adresa susmenţionată.

            b) Spaţiul din str.Vasile Lupu nr.138,bl.A1,tr.I,et.II,ap.3 format dintr-o cameră de 18,00 mp. şi 4 dependinţe de 10 mp. devenit disponibil prin decesul locatarilor Grecu Ionuţ şi Bichineţ Ana a fost propus pentru atribuire locatarei Cazuc Elena.

            S-a respins solicitarea fam.Bichineţ Constantin care locuiesc fără forme legale la adresa susmneţionată.

            Spaţiul din str.Nicolae Iorga nr.7A,bl.M2,et.IV,ap.9 format dintr-o cameră de 12,00 mp.a fost propus pentru atribuirea fam.Andronic Elena.