Hotărârea nr. 32/1997

H O T Ă R Â R E privind însuşirea Contractului de colaborare cu McDonald'S - România S.R.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea Contractului de colaborare cu McDonald’S - România S.R.L.

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere prevederile Hotărârii nr.18 din 27 ianuarie 1997 a Consiliului Local,

          Având în vedere contractul de colaborare anexat,

          In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e  :

 

 

          ARTICOL UNIC : Se însuşeşte Contractul de colaborare cu McDonald’S - România S.R.L.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

       ing.Aurel Crudu                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.32

din 17 februarie 1997