Hotărârea nr. 202/1997

HOTĂRÂRE privind stabilirea locurilor publice pentru arborarea drapelului României

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea locurilor publice pentru arborarea drapelului României

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing.Liviu Buruiană;

            Având în vedere prevederile art.54 din Regulamentul de funţionare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, R - 1997;

            În temeiul art.28 alin.5 din Legea nr.69/1991, republicată în 1997 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 În conformitate cu Legea nr.75/1994, drapelul României va fi arborat în municipiul Iaşi, în mod permanent, pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, la sediile partidelor politice, ale sindicatelor şi ale instituţiilor de învăţământ şi cultură.

            Art.2 Drapelul României va fi arborat temporar în următoarele situaţii şi locuri:

            a) cu prilejul Zilei Naţionale a României, al altor sărbători naţionale stabilite în mod oficial şi al Sărbătorilor Iaşilor;

            Loc de arborare:

            - la sediile altor persoane juridice decât cele prevăzute la art.1, la sediile magazinelor (sunt excluse chioşcurile şi tonetele) şi după dorinţă la locuinţa (reşedinţa) unor persoane fizice.

            b) cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în oraşul Iaşi de preşedintele României sau de alt şef de stat;

            Loc de arborare:

            Idem ca la punctul 2a).

            c) cu ocazia festivităţilor şi ceremoniilor oficiale de caracter local (altele decât Sărăbtorile Iaşilor), naţional şi internaţional, la locurile unde acestea se desfăşoară;

            d) cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive.

            Loc de arborare:

            - pe stadion sau la baze sportive.

            e) în timpul campaniilor electorale.

            Loc de arborare:

            - la sediul birourilor comisiilor electorale şi al secţiilor de votare.

            Art.3 Cei ce arborează articolul României vor respecta următoarele prevederi:

            a) forma drapelului şi culorile acestuia vor fi conform anexei nr.1 a Legii nr.75/1994, şi anume:

            - forma drapelului este dreptunghiulară, baza mică fiind cea alătuartă tijei de susţinere a drapelului;

            - lăţimea drapelului este de 2/3 din lungime;

            - culorile drapelului sunt (începând de la tijă) următoarele:          albastru cobalt, galben crom şi roşu vernion;

            - lăţimea fiecărei culori va fi de 1/3 din lungimea drapelului;

           

            b) la alegerea locului de arborare a drapelului şi la alegerea mărimii lui se va avea în vedere ca drapelul să fie vizibil din zonele cu circulaţie intensă a cetăţenilor.

            De asemenea, se va avea în vedere ca prin arborarea drapelelor în locurile în care se arborează temporar să nu se împiedice circulaţia pietonală sau să se afecteze desfăşurarea activităţii unor alte persoane.

            Art.4 Drapelul României în bernă se arborează în zilele de doliu naţional stabilite de Guvern.

            Art.5 Nerespectarea prevederilor de la art.1 - 4 din prezenta hotărâre se sancţionează după cum urmează:

            a) la constatarea primei abateri: atenţionare scrisă, înregistrată şi datată.

            b) la constatarea unei a doua abateri, dar după minim 30 de zile de la sancţionarea primei abateri: amendă 50.000 lei.

            c) la constatarea unei a treia abateri, dar după minim 30 de zile de la sancţionarea celei de a doua abateri: amendă de 500.000 lei.

            d) la constatarea din nou a unor abateri, se va da din nou (după minim 30 de zile de la amenda precedentă), amendă de 500.000 lei.

            Art.6 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Curierul de Iaşi.

            Pentru cazurile în care la data publicării hotărârii nu sunt condiţii constructive de arborare a drapelului, se acordă o perioadă de 3 luni în care vor rezulta aceste probleme şi apoi se va aplica hotărârea.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                        Petru Scripcariu                                 Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.202

din 24 noiembrie 1997