Hotărârea nr. 195/1997

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărării nr.107/28.10.1996(modificată şi completată prin Hotărărea Consiliului Local nr. 57/31.03.1997) referitoare la înfiinţarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărării nr.107/28.10.1996(modificată şi completată prin Hotărărea Consiliului Local nr. 57/31.03.1997) referitoare la înfiinţarea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing. Liviu Buruiană;

            Având în vedere prevederile art. 54 din Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi R-1997;

            În temeiul art. 28 aliniatul 5 din Legea nr. 69/1991 republicată privind administraţia publică locală;        

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Articol unic : Se completează art. VIII al “Regulamentului privind instituirea Cărţii de Merit Civic a Consiliului Local al Municipiului Iaşi”(aprobat prin Hotărărea nr. 107/28.10.1996) cu următorul criteriu de înscriere în Cartea de Merit Civic a Consiliului Local Iaşi, notat cu “C”:

c) Pentru personalităţi politice, ştiinţifice sau culturale ale ţării, a căror activitate a avut-direct sau indirect- legătură cu Iaşul, se vor rezerva primele 20 de locuri din Cartea de Merit Civic a Consiliului Local Municipal Iaşi.

Înscrierea personalităţilor în “Carte” se va face individual şi eşalonat în timp, la propunerea consilierilor locali, a comisiilor de specialitate, a primarului, a instituţiilor de învăţămînt, a partidelor politice sau a asociaţiilor profesionale, printr-o hotărăre a Consiliului Local Municipal Iaşi.

Hotărărea devine aplicabilă NUMAI DUPĂ OBŢINEREA ACORDULUI SCRIS AL PERSONALITĂŢII RESPECTIVE,fără acest acord hotărărea urmând a fi anulată.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR,

     Petru Scripcariu                                                    cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.195

din 24 noiembrie 1997