Hotărârea nr. 178/1997

H O T Ă R Â R E privind însuşirea valorii expertizei tehnice a terenurilor situate în Iaşi Bd.N.Iorga în zona Gării Internaţionale Nicolina şi Str.Silvestru la baza Pasajului Alexandru cel Bun.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea valorii expertizei tehnice a terenurilor situate în Iaşi, Bd.N.Iorga, în zona Gării Internaţionale Nicolina şi Str.Silvestru la baza Pasajului Alexandru cel Bun.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiluilui Local nr.101/26.05.1997 cu privire la colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu firma SHELL ROMÂNIA, în vederea construirii a două staţii de tip Shell;

            În baza art.84 şi 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea terenurilor situate în Iaşi, Bd.N.Iorga în zona Gării Internaţionale Nicolina în suprafaţă de 2100 mp. şi str.Silvestru la baza Pasajului Alexandru cel Bun în suprafaţă de 2000 mp. cu destinaţie de staţie benzină.

            Art.2 Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 6$/mp/an conform expertizei tehnice întocmite de Societatea Generală a Experţilor Tehnici SA - Filiala Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.101/26.05.1997.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

        Virgiliu Toma                                           Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Nr.178

din 20 octombrie 1997